Nơi bạn thỏa đam mê

0
Chính sách Quy định Website
Chính sách Quy định Website

Các điều kiện bắt buộc của thành viên sàn giao dịch Tiengiay.vn

Sàn giao dịch Tiengiay.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch Tiengiay.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch Tiengiay.vn không chính xác, hoặc không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch Tiengiay.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

 • Sàn giao dịch Tiengiay.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch Tiengiay.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên khi thành viên vi phạm quy chế hoạt động.
 • Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch Tiengiay.vn.

Sàn giao dịch Tiengiay.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch Tiengiay.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. 

Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch Tiengiay.vn Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép và sử dụng phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch Tiengiay.vn

Sàn giao dịch Tiengiay.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: 

 • Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch Tiengiay.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 • Sàn giao dịch Tiengiay.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Tiengiay.vn.

Sàn giao dịch Tiengiay.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch Tiengiay.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sàn có trách nhiệm loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Sàn giao dịch Tiengiay.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch Tiengiay.vn.

Sàn giao dịch Tiengiay.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch Tiengiay.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch Tiengiay.vn.

Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Tiengiay.vn

Quyền của Thành viên Sàn giao dịch Tiengiay.vn

 1. Khi đăng ký trở thành thành viên của Tiengiay.vn và được Tiengiay.vn đồng ý, thành viên sẽ được Tiengiay.vn đăng tin bài liên quan đến việc mua bán trên Tiengiay.vn.
 2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đăng bán, mua trên Tiengiay.vn.
 3. Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch Tiengiay.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch Tiengiay.vn.
 4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch Tiengiay.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch Tiengiay.vn.

Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Tiengiay.vn

 1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch Tiengiay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 3. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch Tiengiay.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch Tiengiay.vn là chính xác.
 4. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch Tiengiay.vn.
 5. Thành viên người mua, người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc bán hỗ trợ Sàn giao dịch Tiengiay.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người bán và người mua diễn ra qua Sàn.
 6. Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.
 7. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch Tiengiay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch Tiengiay.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 8. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch Tiengiay.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch Tiengiay.vn trong Quy định này.
 9. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch Tiengiay.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch Tiengiay.vn.

Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Tiengiay.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Tiengiay.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Tiengiay.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực.

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Quy chế hoạt động sẽ được Tiengiay.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Tiengiay.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Tiengiay.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

 
Tin liên quan
Copyrights © 2020 tiengiay.vn. All rights reserved.. Design by MEOCONDTS.COM
Zalo